Fotovoltaická taška Hantile získala Čestné uznání na veletrhu v Brně