Czech Energy Team - nadační fond 

V roce 2018 jsme darovali 10 rodinám elektrárny v hodnotě přes

0
Kč.

Chtěli jsme ukázat cestu ostatním, aby také přispěli k podpoře výroby energie ze slunce,
ale bohužel nikdo se nepřidal.

Možná jsme čekali hodně, ale protože se držíme našeho poslání, tedy energie ze slunce
pro každého, vznikla myšlenka pomáhat potřebným pravidelně. A jak to udělat lépe než
vlastním nadačním fondem.

Založili jsme proto
Czech Energy Team nadační fond.

Nadační fond má jednoduché cíle, hlavním z nich je pomáhat lidem v těžké životní situaci
tím, že jim pomůžeme vyrábět si energii ze slunce.

Jak to děláme? Jednoduše. Vybereme konkrétního potřebného a zjistíme, zda by mu
vlastní elektrárna pomohla v jeho situaci. Tedy zda je instalace možná technicky.
A následně kolik mu přinese tato instalace každý rok na úsporách za energii. Pokud to
všem dává smysl připravíme projekt.

Z vybraných finančních prostředků, které postupně přichází na účet bud’ v pravidelných
platbách, tak jednorázových platbách, nakoupíme materiál na výstavbu projektu.
Veškerou práci na instalaci provedou naši zaměstnanci a partneři jako dar Czech Energy
Team nadačnímu fondu zdarma.

Partneři, kteří dodávají materiál jsou vždy vyzváni k tomu, aby přispěli na projekt, a to
minimálně tím, že se zřeknou své marže, nebo dodají materiál úplně zdarma. Potom je
totiž možné, aby jsme za stejné peníze dokázali pomoct co nejvíce lidem.

Výsledek? Ten koho jsme vybrali má vlastní elektrárnu, která mu ročně šetří například
15.000,- Kč. Každý rok tuto částku může použít na řešení své situace. Tedy na nové
zdravotní pomůcky, léčbu, nebo osobního asistenta a mnoho dalších potřebných věcí.
Peníze, které takto ušetří má k dispozici každý rok. Což tvoří z našeho projektu doživotní
zdroj financí, pro toho komu takto pomůžeme. A to je to, co nás naplňuje podle vzoru
starého přísloví “Nedávej člověku rybu, ale nauč ho rybařit”.

Dává Vám to smysl?
Napište nám o více informací na nadacnifond@czechenergyteam.cz.

Znáte někoho ve Vašem okolí, komu by vlastní elektrárna pomohla v jeho tíživé situaci?
Vyplňte prosím tento formulář.

Nebo nám můžete přispět přímo na náš účet.

Číslo účtu Nadačního fondu CET: 81008118/2010

Jednorázově nebo Trvalý příkaz:
My budeme podpořené projekty průběžně zveřejňovat tady a na FB Czech Energy Teamu.
A zároveň vám pošleme potvrzení o tom, že jste se stali ambassadory Czech Energy
Team Nadačního fondu.

Dokumentace: